Tecnologia i Sistemes

parallax background

INES Enginyers Consultors té les seves oficines a Madrid

L'oficina disposa dels llocs de treball necessaris, incloent mobiliari d'oficina, una xarxa corporativa sense fil d'ordinadors governats per un servidor amb sistema de backups automàtics, una biblioteca, sala de reunions i serveis auxiliars.
Destaquen els programes desenvolupats per INES en el camp de l'anàlisi d'estructures de fàbrica i dels sistemes de gestió d'infraestructures:

Software: INES utilitza tant programari especialitzat provinent de desenvolupaments propis (Delphi, Java Scrip) com programes comercials. Addicionalment es disposa de programes d'ofimàtica i gestió de xarxes.

Programes de càlcul d'estructures de fàbrica

S'ha desenvolupat un programa específic per a l'anàlisi d'estructures de fàbrica en el qual les dades són la geometria i característiques mecàniques de la fàbrica, i les forces actuants, fins i tot en els suports; i els resultats són la resultant de tensions en cada secció i magnituds derivades. El programa discretitza l'estructura en un conjunt de seccions paral·leles entre si i, aplicant únicament equacions d'equilibri, obté la resultant de les forces en cadascuna d'aquestes seccions i el seu punt de pas.

El programa és útil per conèixer el nivell d'empempta sobre els estreps d'estructures que treballen per forma com a arcs, boterells, estreps en massa, etc. El programa treballa en dues dimensions però és aplicable a casos tridimensionals, com a voltes, mitjançant hipòtesis adequades i maneig d'amples variables. El programa pren a més dades sobre la fàbrica que constitueix l'estructura el que permet comparar els esforços sol·licitants en cada secció amb els valors resistents expressats com a diagrames envolupants d'interacció.


Sistemes de Gestió de Ponts

INES Ingenieros ha desenvolupat una metodologia completa de Gestió de Ponts que inclou des del mòdul d'Inventari de les estructures (com és el patrimoni de ponts) fins als mòduls d'inspeccions ordinàries i inspeccions principals (quin és l'estat de conservació d'aquest patrimoni). Aquesta metodologia es recolza en:

 • Una sèrie de Manuals o Guies, com a documents de treball per a cadascuna de les fases i orientats als diferents nivells de participació (gestor d'estructures, inspector especialista, consultes, etc.), que es complementen amb els Cursos de Formació corresponents.
 • una aplicació informàtica adaptada als diferents usuaris. Aquesta aplicació s'ha desenvolupat en dues plataformes diferents (INGRID, programada completament per tècnics de l'empresa; INCA, en col·laboració amb l'empresa IPSVial).

Els diferents nivells de treball (realització de l'inventari o de les inspeccions en els seus diferents graus) els realitzen tècnics de INES Ingenieros globalment o parcialment, buscant sempre la col·laboració activa del personal propi del Client en la mesura que aquest pugui oferir-ho, com a forma d'aconseguir una activitat en el funcionament del Sistema que garanteixi la seva pròpia vida. Les tasques més especialitzades (implementació del Sistema, cursos de formació, etc.) són dutes a terme sempre pels tècnics de l'empresa.

Aquest Sistema de Gestió d'Estructures ha estat implementat amb èxit tant en administracions locals com els Ajuntaments de Saragossa (2008) i Barcelona (2009), com en Administracions Centrals com a la Xarxa General de Carretes del Ministeri de Foment, i en clients privats (CINTRA).


Sistemes de monitorització d’estructures


A més, INES Ingenieros ha desenvolupat sistemes d'auscultació dinàmics que permeten la realització de proves de càrrega estàtiques i dinàmiques en estructures tant d'obra civil com d'edificació. La instrumentació que disposa INES Enginyers consisteix en:

INES Enginyers també disposa d'unitats de lectura independents per a lectures discretes de diferents paràmetres (moviments, girs, temperatura, humitat, etc.) que s'han aplicat amb èxit en edificis tan singulars com la seu social del BBVA a Bilbao.

D'altra banda, per a les tasques d'enginyeria i consultoria que desenvolupa ha posat a punt diferents metodologies d'inspecció, auscultació i diagnosi d'estructures i materials.

Equips

INES compta actualment amb els següents equips

 • Equip d'ultrasons tico de la marca PROCEQ.
 • Patxòmetre PROFOMETER 5 de la marca PROCEQ, per a localització de barres d'armadura en formigó i mesura del recobriment d'aquestes.
 • Georadar Hilti PS 1000 X-Scan.
 • Corrosímetre Canin+ de la marca PROCEQ, per a la realització de registres i mapes de potencial de corrosió i resistivitat elèctrica del formigó.
 • Estació total Leica modelo TC(R) 407 la qual ens garanteix unes precisions de 3mm + 2ppm en la mesura electromagnètica de distàncies i de 7” en l'observació angular.
 • Escleròmetre (Martell Schmidt), marca PROCEQ, model L per a l'estimació de la resistència a compressió del formigó.
 • Grup electrògen portàtil.
 • Equip per a l'execució de mapes de sals i humitats: Conductivímetre Hanna HI98033, Sonda de mesura de conductivitat per immersió Hanna, Termòmetre i mesurador d'humitat.
 • Mesurador Leica DISTO D210 làser 20 m de longitud màxima.
 • Data Logger Termohigròmetre HOBO Pro v2 RH/Temp (dos canals) -40ºC a + 70ºC i 0-100% HR. Memòria de 42.000 dades i Estació Basi Òptica USB para HOBO Pro. V2 para descarrega dades dels HOBO Pro v2.
 • Hipsómetre Làser Rangefinder Forestry 550 Nikon, per mesurar distàncies i angles.

Finalment, INES disposa de vehicles, càmeres digitals, elements de seguretat, protecció i senyalització, per a les tasques d'inspecció i assistència Tècnica.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?