Àrees d'activitat

INES INGENIEROS CONSULTORES és una empresa d'enginyeria civil de referència al mercat que ofereix als seus clients serveis professionals molt especialitzats, de gran valor afegit i alta complexitat tècnica dins de l'Enginyeria i la Consultoria.

Enginyeria

INES busca sempre l'excel·lència en els serveis oferts i presta a cada client un suport professional personalitzat, ajustat sempre a les seves necessitats concretes, ja siguin de caràcter tècnic, de gestió, o d'anàlisi i control, amb l'objecte de millorar les seves expectatives inicials i aconseguir la seva fidelització.


Enginyeria geotecnica

INES presta serveis d'Enginyeria Geotècnica consistents en la redacció d'informes o estudis geotècnics, d'estabilitat i de fonamentació, de drenatge i tractaments del terreny.

Obra civil

INES ha participat al llarg d'aquests últims anys en el desenvolupament de nombrosos projectes d'Obra Civil, des de projectes de carreteres i ferroviaris a obres marítimes i industrials, tenint una àmplia experiència en el projecte de ponts i passarel·les.

Edificació

INES ofereix consultoria de suport tècnic en totes les fases compreses durant la definició i construcció d'una obra. Ha participat en nombrosos projectes, des de les grans obres, com són els Centres Comercials, a les petites obres de detall, que fa que els seus professionals estiguin en condicions òptimes per assessorar, col·laborar i desenvolupar projectes o dirigir obres.

Manteniment, Conservació i Explotació

Dins de la preocupació lògica de les diferents Administracions i Organismes públics i privats, pel manteniment i avaluació de les infraestructures s'emmarca aquesta àrea de treball de la qual INES és pionera centrada en el desenvolupament d'eines que permetin millorar i agilitar el manteniment, conservació i explotació de les infraestructures.

Patrimoni social y cultural

La trajectòria professional de INES al llarg dels últims anys analitzant, estudiant i posant en valor el patrimoni social, cultural i industrial del pais, li permet abordar el projecte de remodelació, rehabilitació, adaptació dels diferents béns d'interès cultural des d'una perspectiva multidisciplinària, objectiva i eficient.

Consultoria

INES té clients destacats no només en les Administracions Públiques sinó entre les principals empreses del sector privat. Els treballs professionals de INES no només es desenvolupen al territori espanyol sinó en qualsevol part del món on els seus clients requereixin de el “expertise” d'una empresa que els ofereixi els millors serveis d'Enginyeria i una Consultoria molt especialitzada i de la més excellent qualitat.

Consultoria d’estructures

Dins dels serveis de consultoria relacionats amb el comportament estructural destaquen estudis molt específics, com l'evolució d'estructures existents davant noves condicions d'explotació (càrregues i velocitats) o estudis de socavació i vulnerabilitat i estudis generalistes com poden ser l'estudi de solucions tipològiques, la supervisió i revisió de projectes, etc.

Consultoria de materials

Els materials de construcció es veuen afectats pel canvi de les condicions de contorn. En conjunt, aquestes accions són capaces de modificar les propietats per les quals va ser triat el material, afectant significativament al seu comportament i per tant, a la vida útil de les construccions. És per això fonamental, a l'hora d'abordar l'estudi de qualsevol tipologia estructural construïda, la caracterització dels materials i el seu estat durable.

Consultoria Tècnico-econòmica

Els serveis que queden englobats en aquest apartat són una expressió de la necessitat d'interacció entre teoria i economia en el nou panorama de les infraestructures.

Consultoria de Formació

El nivell d'especialització juntament amb el perfil del seu Equip fa que INES estigui especialment preparada per impartir cursos específics sobre les àrees de coneixement anteriorment esmentades (estructures, materials, geotècnia, patrimoni, manteniment i explotació, etc.).

Consultoria de Tunel de Vent

En els darrers anys hem detectat la necessitat d'abordar l'estudi analític dels efectes del vent i la seva interacció amb les estructures de manera específica de manera que ens permetés aprofundir no només en la quantificació de l'acció eòlica sinó també en l'estudi de les condicions de confort relacionades amb els fluids.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?